Wat willen we samen bereiken?

Het afgelopen jaar is er door inwoners, professionals, managers en bestuurders ook nagedacht over wat zij samen willen doen om de mate van kwetsbaarheid van ouderen (65+) in de wijken Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijenveld (MALT) positief te beïnvloeden. Daaruit zijn zeven activiteiten ontstaan, we gaan eerst aan de slag met twee activiteiten:

  • Het andere gesprek: inwoners, de sociale omgeving en professionals uit het sociaal, zorg en medisch domein gaan met elkaar in gesprek en beantwoorden vragen als ‘wat wil ik, wat kan ik, wat heb ik nodig en wat heb ik te bieden?’. Dit gebeurt zowel vanuit een persoonsgerichte als multidisciplinaire aanpak. We gaan met alle partijen in MALT op zoek naar een eenduidige vorm van gespreksvoering en een passende vorm van multidisciplinair overleg. Doel hiervan is om de samenwerking in de wijk te verbeteren en passende oplossingen te vinden waardoor inwoners gezonder in hun eigen omgeving kunnen leven. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan de kwaliteit van zorg, betere beheersbaarheid van de kosten en meer tevreden professionals.
  • Elkaar vinden in het lokale netwerk: inwoners en professionals uit diverse zorg en welzijn-organisaties weten elkaar te vinden en zijn op de hoogte van de activiteiten die zij verrichten. Hierdoor is het makkelijker om een persoonsgericht netwerk te realiseren waarbij inwoners en professionals elkaar begrijpen en waar zowel hulp bieden als hulp vragen wordt aangemoedigd. Hierdoor zijn inwoners en professionals beter bekend, zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk voor elkaar. Het streven is dat iedereen de juiste zorg en ondersteuning kan vinden om kwaliteit van leven te creëren die men nodig heeft.

Afgelopen periode zijn inwoners en professionals van diverse organisaties uit de drie domeinen gestart met de voorbereidingen voor deze activiteiten. Zij werken eraan om vanaf oktober 2019 hiermee aan de slag te kunnen gaan onder andere door leersessies en multidisciplinaire gesprekken te organiseren.