Hoe werken we samen?

De vijf partners, Burgerkracht Limburg, Gemeente Roermond, Meditta, Laurentius ziekenhuis Roermond en Zorgverzekeraar CZ, willen hun ambities bereiken door samen anders te denken, doen en organiseren over de drie domeinen heen, namelijk; het sociaal domein, het zorgdomein en het medisch domein. En dat vraagt ook iets anders van mensen. Het afgelopen jaar is gebruikt om elkaar (inwoners, professionals, managers en bestuurders) te leren kennen, begrip voor en vertrouwen te krijgen in elkaar. Zo legden de vijf partners een stevig fundament om samen te werken. De gemaakte afspraken over die samenwerking zijn vastgelegd in de ‘netwerkopgave’.

  • Netwerkopgave