Rapportage kwetsbaarheid ouderen MALT

- 25 maart 2019 -

In het komende decennium komen er veel kwetsbare ouderen (65+) bij in Roermond: van 2700 mensen in 2016 naar 3700 geschatte ouderen in een kwetsbare positie in 2030. Tegelijkertijd zien we een verschuiving waarbij inwoners, organisaties en overheid gezamenlijk willen dat iedereen, ook zij die begeleid of behandeld moeten worden, zo lang mogelijk in de thuisomgeving verblijft, mits dit aansluit bij de behoefte van de inwoner en zijn omgeving. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op de zelfredzaamheid, eigen regie en kracht van de inwoner en zijn omgeving. Om het langer thuis blijven wonen mogelijk te maken, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de behoeften en ervaren knelpunten van inwoners in de buurt waarin ze wonen.

De partners van Samen Gezond hebben elkaar nodig om, vanuit positieve gezondheid, eigen regie en eigen netwerk de ervaren gezondheid van inwoners te verbeteren, de kwaliteit van zorg en ondersteuning te behouden en te verbeteren en de kosten voor de zorg in de toekomst beter beheersbaar te maken. Samen Gezond koos ervoor om te starten in de wijken Maasniel (+ de Wijher), Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld (MALT).

Zij vroeg Zorgbelang om onderzoek uit te voeren in MALT onder senioren. Zorgbelang heeft in dit onderzoek vier groepsgesprekken gevoerd in de vier buurten met als centrale vraag: wat gaat er goed in de buurt en wat hebben oudere buurtbewoners in een kwetsbare positie nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen? Zorgbelang heeft tevens in kaart gebracht welke oplossingen ouderen van 65+ zelf zien, wat zij als groep zelf (zouden) kunnen oppakken en organiseren, en waar zij ondersteuning bij wensen. U leest het rapport van Zorgbelang hier.