Samen werken aan een gezondere regio

- 08 maart 2018 -

Gemeente Roermond, Meditta, Laurentius Ziekenhuis, CZ en Burgerkracht slaan hun handen ineen voor een betere gezondheid voor de inwoners van regio Roermond. Zij ondertekenden op woensdag 7 maart 2018 een intentieovereenkomst voor een krachtige samenwerking om voor, rondom en met inwoners in de regio een beweging op gang te brengen.

Met die beweging willen de partijen de ervaren gezondheid van inwoners verbeteren, zorg en ondersteuning organiseren op de juiste plek, het juiste moment, de juiste manier én met de juiste aandacht. De ondertekening van de overeenkomst is een aftrap voor een samenwerking die zich in eerste instantie richt op het minder kwetsbaar worden van ouderen (65+) in regio Roermond. Bijvoorbeeld door het samenbrengen en zichtbaar maken van alle activiteiten rondom vallen en het vergroten van de bewustwording bij ouderen rondom dit thema. Hoe andere projecten en activiteiten er precies uit komen te zien, wordt de komende maanden bepaald samen met inwoners en andere betrokken partijen uit de wijk.

Over de samenwerking
De vijf partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, leggen voortdurend de verbinding met andere mensen en partijen. Natuurlijk met inwoners, maar ook met organisaties uit bijvoorbeeld het sociale domein en het bedrijfsleven. Ze worden daarbij begeleid door Robuust, die het programmamanagement verzorgt. Samen richten ze zich op een persoonsgerichte en samenhangende aanpak. Waarin positieve gezondheid, kwaliteit, duurzaam, toekomstbestendig en anders organiseren voorop staan. Er is ruimte voor innovatie en lerend ontwikkelen. Zij stimuleren de inwoners om in hun eigen kracht te staan en zelf regie te nemen en richten zich op preventie en kennisdeling.

Nieuwe manier van organiseren
In Nederland streven we naar een hogere gezondheid van inwoners en willen we de kwaliteit van leven zo lang mogelijk zo hoog mogelijk houden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we de kosten verlagen, zodat de benodigde zorg ook in de toekomst mogelijk blijft. Bijvoorbeeld door mensen langer in een prettige thuisomgeving te laten wonen, door het stimuleren van eigen regie van inwoners en positieve gezondheid. Zodat er wordt gekeken naar wat de inwoner zelf wil, kan en daarbij nodig heeft. Deze andere kijk op gezond leven, vraagt om een nieuwe manier van organiseren. Bijvoorbeeld door partijen die nog niet eerder met elkaar hebben samengewerkt en door een sterkere samenwerking met de inwoner. Het ondertekenen van deze intentieovereenkomst is onderdeel van deze nieuwe manier van organiseren in regio Roermond.