Geopend in De Oranjerie

- 28 maart 2020 -

Een unieke samenwerking tussen huisartsen en zorginstellingen

Huisartsen en zorginstellingen in Noord- en Midden-Limburg openen vrijdag 27 maart 2020 het Coronacentrum Roermond in Van der Valk Theaterhotel De Oranjerie. Dit centrum bestaat uit een Thuiszorghotel en Huisartsenpost. Door een nauwe samenwerking tussen eerstelijns
zorgorganisaties kunnen op COVID-19 verdachte patiënten gezamenlijk worden opgevangen.

Het aantal besmette personen met het coronavirus neemt dagelijks toe. Voor huisartsen en
(thuis)zorgmedewerkers betekent dit een extra belasting en ook ziekenhuizen zien de druk op het zorgsysteem toenemen. Coronacentrum Roermond wordt geopend om de huisartsen, thuiszorg en ziekenhuizen in de regio Noord- en Midden-Limburg te ontlasten, zodat zij eerstelijnszorg aan inwoners kunnen blijven garanderen.

In de praktijk betekent dit dat het Van der Valk Hotel volledig is vrijgemaakt en de komende tijd zal dienen als Coronacentrum. Coronapatiënten worden, wanneer zij ‘te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht zijn voor thuis’, door de huisarts doorverwezen.

Thuiszorghotel

In het Thuiszorghotel worden patiënten met een lichte zorgbehoefte ondergebracht. Dit geldt
bijvoorbeeld voor patiënten die na een verblijf in het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen of
patiënten die te ziek zijn om thuis te kunnen blijven. Er worden allereerst 24 zorgplekken ingericht, met de mogelijkheid tot uitbreiding. Door de ervaringen die daarmee worden opgedaan, kan er bij een exponentiële toename snel worden opgeschaald naar een groter aantal bedden.

Huisartsenpost Roermond
Naast het Thuiszorghotel opent op dezelfde locatie een Huisartsenpost voor mensen met verdenking van het coronavirus. Expertise van de behandelingen worden hier 24/7 gebundeld waardoor er sneller gehandeld kan worden wanneer behandeling of opname nodig is. Op deze wijze wordt de reguliere zorg via huisartsen ontlast.

Doorverwijzing noodzakelijk
Het is niet mogelijk voor patiënten om zichzelf te melden bij de Oranjerie. De omgeving van het hotel is volledig afgeschermd waardoor de locatie niet bezocht kan worden. Mensen met coronagerelateerde klachten moeten telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts of de
huisartsenpost.

Zorgpartners
Door de intensieve samenwerking is het de (zorg)partners in Noord- en Midden-Limburg, samen met het Rode Kruis, gelukt om dit centrum snel operationeel te krijgen. Het resultaat van een jarenlange, optimale samenwerking tussen Proteion, De Zorggroep, Land van Horne, Cohesie, Meditta, ambulancezorg Limburg-Noord, GGD/GHOR en Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Meer informatie: Coronacentrum-roermond.nl