100 dagen MALT

- 04 december 2018 -

Eind november blikte Samen Gezond samen met bewoners terug op 100 dagen in MALT. Er werd in kleine groepen gesproken over de initiatieven die de afgelopen 100 dagen zijn ontstaan. Diverse inwoners namen bijvoorbeeld deel aan de cursus ‘in balans’ en kwamen naar de informatiemarkt gekoppeld aan de griepvaccinatie. Aan de hand van de checklist van de website veiligheid.nl werden aanpassingen aan woningen gedaan. Ook is er een telefooncirkel opgezet die nog verder wordt uitgebreid en doen bewoners klusjes voor elkaar. Professionals vertelden dat ze meer met positieve gezondheid aan de slag zijn gegaan en elkaar beter hebben leren kennen.

Wat willen ouderen uit MALT?
In drie verschillende presentaties werd aandacht besteed aan wat ouderen in MALT graag willen. Zorgbelang ging in de vier wijken in gesprek met 8 tot 12 personen per wijk. Zorgbelang vroeg aan de bewoners: Wat gaat er goed? Wat mist u nog? En wat heeft u nodig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Ondanks dat de buurten heel dicht bij elkaar liggen, kwamen er hele verschillende punten naar voren. In de wijk Leeuwen heeft het dorpscomité Leeuwen zelf een enquête onder bewoners uitgevoerd. Daarna volgden een wijkrondgang en informatieavond. De aandachtspunten uit Leeuwen werden herkend door aanwezige bewoners, er kwamen ook nog enkele aanvullingen uit de zaal. De nieuwe stichting ‘Wij zijn Maasniel’ presenteerde haar plannen voor de toekomst naar aanleiding van de bewonersenquête die zij voor de zomer uitvoerden. ‘Wij zijn Maasniel’ gelooft dat er veel meer activiteiten zijn dan mensen nu kennen. Deze willen ze zichtbaar gaan maken via diverse communicatieplatforms waaronder www.wijzijnmaasniel.nl en de Neel-Mail.

De komende 100 dagen
Voordat deelnemers aan de slag gingen met hun ideeën voor de komende 100 dagen werden ze verrast met hoog bezoek uit Spanje. Sint en Piet zorgden dat iedereen in beweging kwam op de ‘Pepernotensamba’. De Sint had voor iedereen een kadootje: ‘het 100 dagen boekje’. In dit boekje kan iedereen zijn / haar acties voor de komende maanden noteren om aan de slag te gaan. Acties op het gebied van ontmoeten, activiteiten en gezondheid.

Prioriteiten bepalen
Als laatste onderdeel van de avond werd gevraagd naar de prioriteiten voor de komende 100 dagen. Wat zijn volgens de aanwezigen de activiteiten die het zorgnetwerk moet gaan oppakken. Er zijn vijf richtingen geformuleerd naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten:

  1. Positieve gezondheid; wat kan ik zelf doen?
  2. Wat kan de wijk voor elkaar doen?
  3. Casusoverleg met inwoner en professional
  4. Voorkomen van eenzaamheid en ziekte
  5. Technische oplossingen voor thuis

Klik op de video voor een impressie van de bijeenkomst.